Vitrine

Intellectuele rechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Skarabee.com NV en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen op aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproduktie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van vitrine.be of imm.korfine.be en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Skarabee.com NV, Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van Vitrine.be, immo.korfine.be of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch cachen van de informatie door de browser. De betrokken databanken van deze website(s) zijn beschermd door zowel de auteurswet als door de wetgeving ter bescherming van de databanken et de wettelijke bescherming van de producenten van databanken. 

Deeplinken (het rechtstreeks linken naar een onderliggende pagina) is pas toegelaten na daartoe de schriftelijke toestemming van Skarabee.com NV bekomen te hebben.