Vitrine
← Praktische informatie

De notaris

Je zoektocht naar een droomhuis loopt ten einde. Je hebt iets gevonden dat alle verwachtingen inlost, je hebt met de verkoper een akkoord bereikt over de prijs, over de juiste timing van overdracht etc. Vlug alles vastleggen in een voorlopige verkoopovereenkomst of "compromis", een datum vermelden waarop de akte uiterlijk moet verleden worden en ...een notaris aanduiden.

Voor veel mensen is het vak van notaris nog met geheimzinnigheid en mystiek omgeven, terwijl het een beroep is zoals een ander. Vitrine.be maakt je vertrouwd met het notarisambt.

Een onmisbare schakel

De tussenkomst van een notaris bij de aan- of verkoop van gronden of huizen, is bij wet verplicht. Hoewel een compromis bindend is voor alle partijen, krijgt de eigendomsoverdracht slechts rechtsgeldigheid na het opstellen en het ondertekenen van de notariële akte. De notaris is tevens een goede expert-raadgever in deze complexe materie. Bij vele mensen heerst onzekerheid omtrent de keuze van een notaris. In wezen is de keuze van een notaris volledig vrij, en moet je helemaal geen notaris uit je woonplaats kiezen, hoewel dit voordelen kan hebben op vlak van vertrouwdheid met de situatie.

In de meeste gevallen wordt gewerkt met de notaris van de koper. Voel je je echter onzeker, dan kan je, zonder meerkost, je laten bijstaan door je eigen, vertrouwde notaris!

↑ Naar boven

Van compromis tot akte

Tussen het ondertekenen van het compromis en het verlijden van de officiele akte, wachten de notaris nog een heel pak taken, hoe goed en hoe volledig het compromis ook werd opgesteld. De notaris zoekt de kadastrale gegevens op en controleert deze op juistheid, hij gaat ook alle gegevens na in verband met huidige eigendomstitel, vorige vervreemdingen, erfdienstbaarheden, niet gelichte hypotheken enz. Daarvoor kan het zeer interessant zijn de notaris reeds van voor de ondertekening van het compromis in te schakelen.

↑ Naar boven

Taken van de notaris

De eigenlijke taak van de notaris is het opstellen en het bekrachtigen van de notariele akte, die geldt als officiele eigendomstitel. Hij zorgt tevens voor de overschrijving op het hypotheekkantoor. Na ondertekening is de akte tegenstelbaar aan derden, en kan niemand nog beslag laten leggen op de eigendom.

Naast deze taken bij onderhandse verkopen, is de notaris ook actief op vlak van openbare verkopen.

↑ Naar boven

De openbare verkoop

Plaats en organisatie

De openbare verkoop wordt, na de nodige publiciteit, georganiseerd en geleid door een notaris. De meeste openbare verkopen vinden plaats in een centraal gelegen café of in één of andere zaal.

Vrijwillig of gedwongen

Een gedwongen verkoop vindt meestal plaats tegen de wil van de eigenaar, bijvoorbeeld in geval van faling of onvermogen. Een vrijwillige openbare verkoop wordt dikwijls als formule gekozen om een pand of een goed sneller te kunnen verkopen of in de hoop er meer voor te krijgen. Het verkopen gebeurt immers per opbod. Als de hamer gevallen is, bent u nog niet noodzakelijk eigenaar, de notaris kan immers bepalen dat er hoger bod mag uitgebracht worden en hij kan een tweede zitdag organiseren.

Opgepast

Laat je niet meeslepen door de sfeer in de verkoopzaal! Je zou wel eens gevoelig te veel kunnen betalen. Bepaal voor jezelf vooraf een maximum bod waar je niet boven gaat. Zowel voor de koper als de verkoper geldt het volgende: gehuwde partners moeten beiden aanwezig zijn. Vergeet ook niet dat de kosten bij een openbare verkoop hoger liggen!

↑ Naar boven

Wat kost een notaris?

Het kostenpakket bij het verlijden van een notariele akte bestaat uit verschillende elementen. Raadpleeg notaris.be voor een overzicht en berekening, of neem rechtstreeks contact op met jouw notaris.

↑ Naar boven