Vitrine
← Praktische informatie

De makelaar

De aan- of verkoop van een woning is geen onbelangrijke onderneming. Zeer dikwijls staan de spaarcenten van een leven lang werken op het spel. In zo een geval ga je het noodlot niet tarten en neem je zeker geen risico's. Zoals bij andere belangrijke evenementen, kunnen we ons ook hier laten bijstaan door een vakman, die veel meer waarborgen kan bieden op de goede afloop van de transactie.

Zoals je hieronder zult ontdekken zijn er meer redenen om met een erkende makelaar te werken dan om het niet te doen. Vitrine.be schetst een portret van de professionele makelaar.

Hoe herken je de professionele makelaar?

Het antwoord is heel simpel: een professionele, erkende makelaar herken je aan de koperen plaat die uithangt aan de gevel van zijn kantoor, waarop zijn naam gegraveerd staat samen met het erkenningsnummer, dat hem werd toegekend door het B.I.V., het Beroeps Instituut voor Vastgoedmakelaars.

Indien de door u gekozen makelaar geen erkenning kan voorleggen, bedank hem dan voor de moeite. De erkenning houdt in dat de makelaar zich schikt naar de regels en de verordeningen van het B.I.V. Tot voor enkele jaren kon iedereen zomaar makelaar worden, maar sinds 1994 is het vak gereglementeerd, ook naar achtergrond, voorkennis en specifieke opleiding toe.

Tevens is elke makelaar verplicht een speciale aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor eventuele beroepsfouten. Bij overtreding van de regels kunnen door het B.I.V. zware sancties worden uitgesproken, die kunnen leiden tot definitieve uitsluiting van het vak.

↑ Naar boven

De opleiding tot makelaar

Bij wet zijn een aantal diploma's bepaald, die toegang verlenen tot het vak van vastgoedmakelaar. De meeste zijn van universitair of hoger niet-universitair niveau. Wie in het bezit is van zo een erkend diploma, heeft toegang tot het vak mits het volgen van een succesvolle stage.

↑ Naar boven

De deontologie van het vak

De makelaar moet werken volgens de deontologie die hem opgelegd is door het beroepsinstituut. De deontologie legt de gedragscode vast van de serieuze makelaar, die zich daar dan ook aan houdt.

Hij doet dit niet enkel om sancties te voorkomen, maar ook om het vak meer krediet te geven en respect af te dwingen bij de consument. Dit in analogie met andere professionele groepen, zoals bijvoorbeeld accountants, advocaten e.d.

↑ Naar boven

De rol van de makelaar

Het vastgoedgebeuren wordt met de dag complexer, en dit zowel vanuit juridisch, fiscaal en maatschappelijk standpunt. De rol van een professional hierin is zo goed als onmisbaar geworden, zoals hieronder beschreven in de context van een vastgoedverkoop.

Bekendmaking

Werken met een erkende vastgoedmakelaar biedt een hele resem voordelen. De bekendmaking is er één van. De makelaar heeft een aantal goed uitgebouwde communicatiekanalen waarlangs de verkoop van jouw pand kan bekendgemaakt worden. Vooreerst is er de etalage van zijn kantoor, die meestal veel zichtbaarheid creeert in het centrum van de stad. Daarnaast beschikt de makelaar over grote standaardpanelen "TE KOOP - TE HUUR" en meestal heeft hij een vaste rubriek in kranten en weekbladen, waar hij op een groot-formaat advertentie al zijn aanbiedingen groepeert. Hij heeft ook meestal een lijst met kandidaat-kopers of -huurders. Tenslotte beschikt het gros van de makelaars nu ook reeds over een eigen website.

Waardebepaling

De makelaar is een vakman met ervaring. Hij weet je al vlug de juiste waarde van je eigendom mee te delen, gebaseerd op ervaring, gelijkaardige verkopen en objectieve criteria. Dankzij de makelaar vermijd je het risico te verkopen voor een prikje of schromelijk over te waarderen.

Verkoopdossier

De makelaar stelt een volledig verkoopdossier samen, dat de historiek van het goed bevat, samen met alle vereiste documenten.

Inhoud verkoopdossier

  • geschreven opdracht: een geschreven opdracht is noodzakelijk. Zoals elk contract beschermt ook deze opdracht beide partijen. In geval van beroepsfout is er een geschreven opdracht nodig om de makelaar aansprakelijk te kunnen stellen.
  • inlichtingsfiche verkoper: elke verkoop kan beinvloed worden door het huwelijksstelsel, echtscheiding, onverdeeldheid, mede-eigendom, vennootschapsstatuut, ontvoogding, onbekwaamheid, minderjarigheid...
  • inlichtingen te verkopen goed: omvat foto's en stukken zoals plannen, kadastrale legger, bodemattest, hypothecaire toestand, roerende voorheffing, KI, eventuele (huur)contracten, schattingsverslag...
  • checklist: zeer gedetailleerde checklist die kan verschillen van makelaar tot makelaar.
  • onderzoek bouwkundige staat: onderzoek van het dak, metselwerk, schrijnwerk, ventilatie, elektriciteit, verwarming, loodgieterwerk...

Bezoeken

Het is een essentiele taak van de makelaar kandidaat-kopers rond te leiden en te informeren. Door de organisatie van zijn kantoor verloopt dit vlot. De makelaar is ook een beetje psycholoog en kan uit ervaring meestal vlug geinteresseerde kandidaten onderscheiden van niet-geinteresseerde.

Onderhandelen

Prijsnegotiatie is een vak apart, waar veel regels en technieken komen bij kijken. Je laat het dus best over aan een professional, die weet wanneer het onderste uit de kan bereikt is en die zo het mogelijk afspringen van de onderhandelingen kan vermijden. Na de onderhandelingen volgt dan nog een laatste, belangrijke fase, deze van het afsluiten, het formaliseren van de verkoop.

Zekerheden en waarborgen

Werken met een erkende makelaar biedt een hele resem voordelen: het vak is erkend en gereglementeerd (deontologie), er is een beroepsaansprakelijkheid en er bestaan extra voorzieningen om de zekerheid voor betrokken partijen nog te verhogen.

↑ Naar boven

Een makelaar vinden?

Consulteer de lijst van erkende vastgoedmakelaars op de site van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, BIV.

↑ Naar boven