Vitrine
← Praktische informatie

Subsidies

Diverse overheden en instanties hebben tal van criteria vastgelegd waarbinnen het mogelijk is te genieten van bepaalde toelagen of premies, om de verhuis naar een beter en gezonder pand mogelijk te maken, om de aankoop van een goed te helpen financieren, om nieuwbouw en/of renovatie/aanpassing uit te voeren.

De vereisten en voorwaarden zijn vrij complex en wisselen nogal van provincie tot provincie en van gemeente tot gemeente. Het is aan te raden voor de start van de werken te overleggen met je architect of aannemer om alle nodige formulieren tot aanvraag tijdig in te vullen en op te sturen. Een gesprek met de bevoegde ambtenaar van je gemeente kan je ook al veel wijzer maken.

Vlaams gewest

Verschillende afdelingen binnen het Vlaams Gewest hebben steunmaatregelen die een duwtje in de rug kunnen betekenen als u koopt, huurt of verbouwt. Het is echter belangrijk je tijdig en grondig in te lichten, want regelmatig veranderen de voorwaarden van deze tegemoetkomingen.

Meer info kan je vinden op deze overheidssites:

↑ Naar boven

Waalse gemeenschap

Het Waalse Gewest kent diverse premies toe voor bouw, aankoop of renovatie en bepaalt ook een aantal bevoorrechte initiatiefgebieden. De toelagen worden in één keer uitbetaald en hebben meestal betrekking op:

  • stadsvernieuwingsprojecten
  • buitenvernieuwing en verfraaiing van woongebouwen
  • verbouwing, verbetering, slopen of sanering van ongezonde woningen
  • huurpremies bij renovatiehuurcontracten

Meer info kan u vind op de algemene website van de Waalse Gemeenschap.

↑ Naar boven

Brussels hoofdstedelijk gewest

Er zijn specifieke huisvestingspremies voor het verwerven op plan of het bouwen van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Houd rekening met vele criteria en restricties op vlak van leeftijd, inkomen, prijs, ligging... Ook voor renovatie kan je een interessante premie bekomen. Alle toelagen worden in één enkele keer uitbetaald.

Meer info vind je op de officiële website van het Brussels Gewest, of op Wonen in Brussel.

↑ Naar boven

Provincie en gemeente

Vele provincie- en gemeentebesturen verlenen bijkomende of aanvullende premies voor het bouwen, kopen of saneren van een woning. Voor de juiste modaliteiten is het aangeraden contact op te nemen met het gemeentebestuur waar de woning gelegen is.

↑ Naar boven