Vitrine
← Praktische informatie

Verkopen

Op een dag ben je misschien genoodzaakt om te verhuizen wegens redenen van professionele of persoonlijke aard. Nu moet je niet enkel zoeken naar een nieuwe woonst, maar tevens jouw huidige eigendom verkocht zien te krijgen. Vragen als - hoe zet ik mijn pand te koop? Hoe krijg ik de beste prijs? Pleeg ik geen inbreuk op de Wet op de Handelspraktijken? Heb ik wel de tijd en de kennis om dit zelf te doen? Wat als ik een makelaar inschakel?

Deze, en nog vele andere vragen spoken door je hoofd. Vitrine helpt je de juiste beslissing te nemen.

Zelf je eigendom verkopen

Bekendmaking

Als niemand weet dat je woning te koop staat, verwacht dan ook geen stormloop van kandidaat-kopers. Bazuin het rond! De eenvoudigste manier bestaat er in de gekende zwart-oranje "TE KOOP" affiches op je woning aan te brengen. Voldoende is dit niet want je bereikt enkel de naaste omgeving en de toevallige voorbijganger. Plaats een advertentie of een zoekertje op internet en in de lokale pers voor meer bereik. Zelfs voldoende ruchtbaarheid is echter geen sluitende waarborg op een snelle verkoop!

Prijsbepaling

Wat is jouw woning nu echt waard? Er zijn vele factoren waar je bij de prijsbepaling rekening mee moet houden. Naast omgevingsfactoren zoals ligging en oriëntatie, kwaliteitsfactoren zoals de staat van het gebouw, moet je ook rekening houden met de algemene evolutie van de vastgoedprijzen, met prijzen van vergelijkbare woningen uit de buurt etc. Je kan ook de prijzen van recente verkopen uit de buurt in aanmerking nemen. Ook op websites en in de immorubrieken van tijdschriften kun je iets opsteken. Voor de rest is het onderhandelen, onderhandelen en nog eens onderhandelen met kooplustigen. Vergeet niet: de koper moet altijd té veel betalen en de verkoper krijgt nooit genoeg! Een correcte prijsbepaling is dus niet evident.

Bezoeken

Onderschat deze taak niet! Je moet je steeds schikken naar de kandidaat-koper, altijd beschikbaar zijn voor een rondleiding. Wees ook eerlijk in de uitleg en de beschrijving van het goed, anders kan de kandidaat-koper snel twijfelen aan jouw onpartijdige eerlijkheid. Soms zijn vele tientallen bezoeken nodig vooraleer een verkoop tot stand komt en jij hebt ook niet altijd de nodige ervaring om de echt geinteresseerden er uit te filteren.

Attesten

Je zal ook de nodige tijd moeten doorbrengen bij de vereiste instanties, zoals bijvoorbeeld het kadaster. Vergeet niet dat je als verkoper zelf moet zorgen voor een pak documenten en attesten, waaruit blijkt dat je woning reglementair en conform alle regels werd gebouwd, zonder bouwovertredingen, dat er een bodemonderzoek is gebeurd, dat het gebouw je exclusieve en volledige eigendom is, dat er wel of geen erfdienstbaarheden op rusten etc. Zonder die papierwinkel geen verkoop!

↑ Naar boven

Verkopen via een makelaar

Bekendmaking

Werken met een erkende vastgoedmakelaar biedt een hele resem voordelen. De bekendmaking is er één van. De makelaar heeft een aantal goed uitgebouwde communicatiekanalen waarlangs de verkoop van jouw pand kan bekendgemaakt worden. Vooreerst is er de etalage van zijn kantoor, die meestal veel zichtbaarheid creëert in het centrum van de stad. Daarnaast beschikt de makelaar over grote standaardpanelen "TE KOOP" en meestal heeft hij een vaste rubriek in kranten en weekbladen, waar hij op een groot-formaat advertentie al zijn aanbiedingen groepeert. En tenslotte beschikt de makelaar ook over een eigen website en heeft hij toegang tot de grote vastgoedportals en een breed netwerk op sociale media.

Waardering

De makelaar is een vakman met ervaring. Hij weet je al vlug de juiste waarde van je eigendom mee te delen, gebaseerd op ervaring, gelijkaardige verkopen en objectieve criteria. Dankzij de makelaar vermijd je het risico te verkopen voor een prikje of schromelijk over te waarderen.

Verkoopdossier

De makelaar stelt een volledig verkoopdossier samen dat de historiek van het goed bevat, samen met alle vereiste documenten.

Inhoud Verkoopdossier

Geschreven opdracht: een geschreven opdracht is noodzakelijk. Zoals elk contract beschermt ook deze opdracht beide partijen. In geval van beroepsfout is er een geschreven opdracht nodig om de makelaar aansprakelijk te kunnen stellen.

Inlichtingenfiche verkoper: elke verkoop kan beinvloed worden door het huwelijksstelsel, echtscheiding, onverdeeldheid, mede-eigendom, vennootschapsstatuut, ontvoogding, onbekwaamheid, minderjarigheid....

Inlichtingen te verkopen goed: omvat foto's en stukken zoals plannen, kadastrale legger, bodemattest, hypothecaire toestand, roerende voorheffing, KI, eventuele (huur)contracten, schattingsverslag...

Bezoeken

Het is een essentiele taak van de makelaar kandidaat-kopers rond te leiden en te informeren. Door de organisatie van zijn kantoor verloopt dit vlot. De makelaar is ook een beetje psycholoog en kan uit ervaring meestal vlug geinteresseerde kandidaten onderscheiden van niet-geinteresseerde.

Onderhandelen

Prijsnegotiatie is een vak apart waar veel regels en technieken komen bij kijken. Je laat het dus best over aan een professional, die weet wanneer het onderste uit de kan bereikt is en die zo het mogelijk afspringen van de onderhandelingen kan vermijden. Na de onderhandelingen volgt dan nog een laatste, belangrijke fase, deze van het afsluiten, het formaliseren van de verkoop.

Zekerheden en waarborgen

Werken met een erkende makelaar biedt een hele resem voordelen: het vak is erkend en gereglementeerd (deontologie), er bestaan extra voorzieningen om de zekerheid voor betrokken partijen nog te verhogen.

↑ Naar boven