Vitrine
← Praktische informatie

Kopen

Wie droomt er niet van een eigen huis? Een knusse rijwoning, een tof appartement of een optrekje in het groen... De weg die erheen leidt, is helaas niet steeds zonder gevaar, en vaak nogal kronkelig. Wanneer je echter op de juiste manier aan je zoektocht begint, goed uit je ogen kijkt en enkele basisregels in acht neemt, zal deze zoektocht zich ongetwijfeld ontplooien tot het boeiendste en meest verrijkende avontuur van je leven. Vitrine is blij je tijdens je zoektocht vakkundig te mogen begeleiden. Op deze site zijn vele praktische tips en wetenswaardigheden te vinden.

De ideale woning

Het aanzicht

De eerste aanblik kan bepalend zijn. Je kunt echt overrompeld raken en gecharmeerd worden door een woning die je voor het eerst te zien krijgt. Dit "goed gevoel" is weliswaar belangrijk, maar laat je er niet door verblinden. Een pand moet aan heel wat meer criteria voldoen opdat je er de komende jaren zorgeloos zou kunnen leven.

De ligging

Is de woning makkelijk bereikbaar? Is er voldoende parkeermogelijkheid? Zijn er winkels, scholen, openbaar vervoer e.d. binnen een redelijke afstand? Moeten de kinderen gevaarlijke kruispunten dwarsen op weg naar school? Dit zijn allemaal factoren die hun weerslag hebben op jouw levenskwaliteit, op de prijs van het pand, maar ook op een eventuele latere herverkoopwaarde.

De functionaliteiten

Ze lijken allemaal evident, maar wees toch maar op je hoede; er is toch overal stromend koud en warm water, elektriciteit, riolering, isolatie... zal je zeggen? De realiteit is vaak anders. Vooral sommige oudere, landelijk gelegen panden missen wel eens één van die vanzelfsprekende comfortverhogers.

Nuttige ruimte

Kijk kritisch naar de praktische aard van de indeling. Een grote woning staat niet automatisch borg voor een zee aan ruimte, er kan veel onbenutte ruimte aanwezig zijn. Een smal rijhuis daarentegen kan een toonbeeld zijn van totale optimalisatie van elke beschikbare ruimte.

↑ Naar boven

Welke bouwgrond kiezen?

Ligging en bestemming

Voor alles moet je je ervan vergewissen dat de aangeboden bouwgrond wel degelijk bouwgrond is. Op het kadaster van de gemeente kan je steeds de nodige stukken inkijken, die uitsluitsel moeten geven over de bestemming: is het effectief bouwgrond, of daarentegen landbouw-of industriegrond? De waarde van een perceel wordt uiteindelijk bepaald door de grootte en de ligging (rustig landelijk en residentieel of vlak bij een druk kruispunt of een oprit van de snelweg...)

De oriëntatie

Een blik op je uurwerk en op de zon (als die schijnt) maakt onmiddellijk de orientatie van het perceel duidelijk. Een voordeur die aan de straatzijde uitgeeft op het zuiden en een tuin achteraan pal noordwaards gericht, vormen geen ideaal uitgangspunt.

De vorm

Een evenwichtige rechthoekige vorm biedt de meeste mogelijkheden. Grillige vormen zijn best te vermijden. Het is ook zo dat een rechthoekig stuk grond met zijn langste zijde aan de straatkant waardevoller is dan een met grote diepte maar met de kortste zijde aan de straatkant.

Stedenbouw

Het spreekt vanzelf dat de voorschriften van stedenbouw zeer verregaande gevolgen kunnen hebben: wat is de maximum gevelbreedte, hoe hoog mag je bouwen, hoe ver moet je van de straat af blijven... Vraag steeds aan de verkoper of aan de makelaar de nodige bewijzen en documenten om alles te staven!

Samenstelling en kwaliteit

Om verrassingen te vermijden, is het sterk aangewezen de grond (en niet enkel de zichtbare bovenlaag van enkele centimeters) aan een kritische blik te onderwerpen. Is de grond laaggelegen en drassig of lijkt hij eerder zacht en opgevoerd? Door slechte grondkwaliteit kunnen achteraf dure ingrepen nodig zijn voor met de bouw kan worden gestart.

↑ Naar boven

Verrassingen vermijden

De staat van de woning

Let steeds op technische defecten of zwakke punten, die later voor veel problemen kunnen zorgen: vocht, afwatering, schimmel, zwakke elektriciteitsleidingen, leidingen voor water en verwarming, barsten in de muren, verzakkingen in het dak... en dan spreken we enkel over de meest in het oog springende gebreken. Voor de minder zichtbare is het zeker aan te raden een bezoek te brengen met een aannemer of een architect.

De omgevingsfactoren

Heb je de woning bezocht op een warme, droge zomerdag? Let op het terrein, informeer bij de buren... want misschien loopt de grond bij nat herfstweer helemaal onder. Controleer bij een rijwoning de verkeersdrukte op een spitsuur in de week en niet op een kalme zondagvoormiddag. Neem eens een vriend of een kennis mee: twee zien soms meer dan één.

De attesten

Vergewis je er steeds van dat alle nodige attesten en vergunningen die je nodig hebt voorhanden zijn. Het bodemattest is er maar één van. Hoe weet je of er geen bouwovertredingen werden begaan? Zijn er erfdienstbaarheden? Werken met een makelaar neemt je al die rompslomp uit handen, geeft je zekerheid en spaart je hopen frustratie.

Handige checklist bestaande woning

Dakconstructie

 • is de noklijn mooi recht?
 • mos duidt op vochtproblemen
 • sluiten de pannen goed aan?
 • hoe zijn de goten en aflopen?
 • is het dakgebinte niet aangetast door houtworm of zwammen?
 • is er vochtinsijpeling zichtbaar bij schouwen en dakramen?

Metselwerk

 • zijn de muren loodrecht?
 • zijn er scheuren of barsten?
 • is het voegwerk in goede staat?
 • schimmel net boven de plinten binnen wijst op opstijgend vocht

Schrijnwerk

 • dikke verflagen kunnen veel verbergen!
 • met een spijker of vingernagel duwen om te zien of het hout niet rot is
 • algemene toestand van ramen en deuren?

Elektrische installatie

 • is de bedrading veilig en conform?
 • is de installatie (goed)gekeurd?
 • zijn er voldoende stopcontacten?
 • is er voldoende vermogen?
 • volledig vernieuwen is een dure zaak!

Ventilatie

 • vlekken en schimmel=onvoldoende ventilatie
 • is er voldoende ventilatie in keuken en badkamer?

Verwarming

 • centraal? Welke brandstof? Welk systeem?
 • hoe wordt het water verwarmd?
 • geen gebarsten leidingen?
 • regelmatig onderhouden?
 • wie is de installateur?
 • capaciteit van de tank?
 • jaarlijkse stookkosten?

Isolatie

 • welk isolatiemateriaal werd er gebruikt?
 • kan er achteraf nog geplaatst worden?

Loodgieterswerk

 • afvoer rechtstreeks op riool of naar septische put
 • open een kraan en kijk naar de druk
 • geen stukgevroren leidingen?
 • spoelt het toilet normaal door?
 • zijn de leidingen voldoende geisoleerd?
 • zijn de oudere toestellen in goede staat?

Wie bovenstaand lijstje gebruikt, vermindert sterk z'n kans om van een kale reis terug te komen. We herhalen echter dat het nazicht door een vakman (makelaar, architect of aannemer) nog meer kansen op zekerheid biedt!

↑ Naar boven

De onderhandse verkoop

De koopoptie

De koopoptie is een overeenkomst tussen verkoper en kandidaat-koper waarbij aan de kandidaat-koper de mogelijkheid geboden wordt om het pand binnen een vastgelegde termijn en tegen een vastgelegde prijs aan te kopen. Bij verbreking door de verkoper kan een schadevergoeding gevraagd worden.

Het compromis of de voorlopige overeenkomst

In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden, is deze overeenkomst niet zo voorlopig, maar definitief en bindend. De inhoud is zeer belangrijk. Vermeld zeker: de uiterste datum van verlijden van de akte, sancties bij overschrijding van deze termijn, de prijs, het betaald voorschot, opschortende voorwaarden (indien geen bouwvergunning kan verkregen worden gaat de verkoop van de bouwgrond niet door), een nauwkeurige omschrijving en beschrijving. Er zijn totaal geen vormvereisten gesteld voor dit document.

↑ Naar boven

De openbare verkoop

Plaats en organisatie

De openbare verkoop wordt na de nodige publiciteit georganiseerd en geleid door een notaris. De meeste openbare verkopen gaan door in een centraal gelegen café of in één of andere zaal.

Vrijwillig of gedwongen

Een gedwongen verkoop vindt meestal plaats tegen de wil van de eigenaar, bijvoorbeeld in geval van faling en/of onvermogen. Een vrijwillige openbare verkoop wordt dikwijls als formule gekozen om een pand of een goed sneller te kunnen verkopen of in de hoop er meer voor te krijgen. Het verkopen gebeurt immers per opbod. Als de hamer gevallen is, bent u nog niet noodzakelijk de eigenaar. De notaris kan immers bepalen dat er hoger bod mag uitgebracht worden en hij kan een tweede zitdag organiseren.

Opgepast

Laat je niet meeslepen door de sfeer in de verkoopzaal! Je zou wel eens gevoelig te veel kunnen betalen. Bepaal voor jezelf vooraf een maximum bod waar je niet boven gaat. Zowel voor de koper als voor de verkoper geldt het volgende: gehuwde partners moeten beide aanwezig zijn. Vergeet ook niet dat de kosten bij een openbare verkoop hoger liggen!

↑ Naar boven

De notariële akte

De definitieve eigendomstitel

Dit is een authentieke akte die rechtszekerheid biedt. Ze wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor, waarna ze publiek is en kenbaar voor derden. Vanaf dat moment mag je je eigenlijk officieel de rechtmatige eigenaar noemen.

Kosten

Het kostenpakket bij het verlijden van de notariële akte bestaat uit

 • registratierechten
 • ereloon notaris
 • kleine kosten: zegels, opzoeken, overschrijvingen

Surf naar notaris.be als je direct de notariskosten voor jouw droomhuis wil berekenen.

Verlaagd registratierecht (klein beschrijf)

Sommige woningen komen in aanmerking voor verlaagde registratierechten of klein beschrijf. Neem contact op met jouw vastgoedmakelaar of notaris om te weten welke de voorwaarden hiervoor zijn. Je vindt ook meer info op www.notaris.be.

↑ Naar boven

De rol van de makelaar

We beschouwen hier enkel de professionele vastgoedmakelaar die erkend is door het BIV (Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars). Deze erkenning biedt een hele reeks zekerheden naar vakbekwaamheid en beroepsernst toe. De erkende makelaar heeft alle opleidingen doorlopen, volgt jaarlijks de nodige bijscholingen, is gedekt door de vereiste verzekeringen en volgt de opgelegde beroepscode of deontologie.

Het werken met een erkende makelaar biedt niets dan voordelen. Vooreerst is het gratis voor de koper, want de verkoper betaalt het ereloon! De makelaar stelt een volledig verkoopdossier samen waarin zich alle stukken bevinden die nodig zijn voor de verkoop (attesten, goedkeuringen, stukken in verband met vroegere verkopen...)

Daarnaast is de professionele opinie van de makelaar in verband met de toestand van het pand en de vraagprijs richtinggevend.

Ook voor de verkoper niets dan voordelen: kennis van de prijzen, kennis van de wetgeving en allerhande voorschriften, aankondiging van de 'te koop stelling', het verzamelen van alle nodige stukken, het regelen van de bezoeken, de onderhandelingen ... een uitgebreid takenpakket dat voor de verkoper zelf te tijdrovend, te omvangrijk en te complex zou zijn (wetgevingen, bepalingen...). Meer weten over de makelaar? Lees onze uitgebreide rubriek "De makelaar".

↑ Naar boven