Vitrine
Ik wil huren
Gebruik huidige locatie
Huidige locatie zoeken...
Huidige locatie
Wijzigen

EstateId: 4958428

Te koop : Woning in Diest € 2.500

 

Alvast Bvba

013/ 311 233

BIV : 500928

Graanmarkt 2
3290 DIEST
www.alvast.be

Alvast immo, Anders, Beter en Sterker


Versturen...

Contacteer kantoor


* verplicht - ** minstens 1 veld waarmee de makelaar u kan contacteren is verplicht

HOEKHUIS te koop via ERFPACHT in het BEGIJNHOF te Diest

Te renoveren hoekhuis gelegen in het Begijnhof te Diest met koer, Kraaienneststraat 4.
Dossier aangeboden in het kader van erfpachtprocedure.

Voor bijkomende informatie over de erfpachtprocedure en/of een bezoek brengen aan dit hoekhuis kan u ons bereiken op 013/311.233 of diest@alvast.be

Het Begijnhof van Diest werd in 1998 uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed en biedt een mooie omgeving om rustig te wonen.
Opgelet : deze woning wordt niet te koop aangeboden maar wordt aangeboden in het kader van de erfpachtprocedure.

Erfpacht betekent dat je het gebruiksrecht van een woning koopt voor een termijn van 33 jaar. Via de erfpachtregeling met het OCMW is deze termijn verlengbaar. Als de termijn van het gebruiksrecht verloopt, komt de eigendom van de woning opnieuw toe aan het OCMW.
De 'modelovereenkomst met betrekking tot woning in Begijnhof Diest' kan u bekomen via ons kantoor.

De pacht is overerfbaar. In ruil voor het gebruiksrecht van de woning engageert de erfpachter zich ertoe de woning te renoveren en te onderhouden in samenspraak met Onroerend Erfgoed.

Beschrijving pand:

Deze te renoveren woning situeert zich op de hoek van de Kraaienneststraat met de Heilige Geeststraat. Het gaat om een woning in gesloten bebouwing met kelder, met 1 verdieping en bestaande uit:

Gelijkvloers:
- inkomhal, houten trap naar de verdieping, deuren naar kelder, living, keuken en traphal;
- living met gaskachel;
- keuken, gaskachel;
- badkamer.

Aanpalende bergplaats met toilet

De verdieping is bereikbaar via een houten trap en bestaat uit :
- kleine overloop met deur naar de zolder;
- slaapkamer met zicht op beide aanpalende straten (over ganse diepte van de hoofdbouw);
- slaapkamer aan de Kraaienneststraat.

EPC : 446 kWh/m²


Via het Covast-biedingssysteem dienen kandidaat-erfpachters een bod uit te brengen op de canon (jaarlijkse erfpachtvergoeding). Deze canon wordt dan in maandelijkse schijven (vergelijkbaar met een huurprijs) betaald aan het OCMW.

STARTBOD jaarlijkse erfpachtvergoeding (canon) : 2.500 €
Een bod op het canon kan via ons kantoor worden uitgebracht tot 14u op 16/10/2017.

Bijkomend dient voor dit pand een éénmalig 'instaprecht' betaald te worden ten bedrage van € 10.000,00 (te voldoen bij het verlijden van de authentieke akte) + kosten.


Subsidie
Voor sommige werken kan de erfpachter tot 80% subsidie bekomen. De regelgeving kan online geraadpleegd worden via volgende website: http://www.onroerenderfgoed.be
Als er grote restauratiewerken moeten gebeuren dient samengewerkt te worden met een restauratie-architect, die ervaring heeft met beschermd erfgoed.
Om het dossier goed te kunnen opmaken zal soms een materiaal-technisch of stabiliteitstechnisch vooronderzoek noodzakelijk zijn. Hiervoor kan een onderzoekspremie aangevraagd worden: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/onderzoekspremie/
Verder kan ook onder de huidige regelgeving een erfgoedepremie aanvraagd worden aan 80% (en geen 40% aangezien het OCMW eigenaar blijft).
Er zijn 2 soorten erfgoedpremies: de standaardpremie en de bijzondere premie: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/
De standaardpremie kan jaarlijks aangevraagd worden: 80% van 25.000,00 euro, 1 premie exterieur en nog een premie interieur als het om de restauratie van waardevolle interieurelementen gaat. Als het dossier volledig is, is er een doorlooptijd van ongeveer 90 dagen om het goed te keuren. De werken kunnen pas nadien starten. Voor meer gedetailleerde informatie kijkt u best op: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/standaardprocedure/
De bijzondere premie kan ook, maar kent een langere behandelingstermijn (er is een lange wachtlijst voor deze premies) https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/standaardprocedure/
Om erfgoedpremies te kunnen aanvragen moet er een goedgekeurd beheersplan zijn. Voor de werken opgenomen in dat beheersplan kan dan een premie aangevraagd worden. Er werd recent een beheersplan goedgekeurd: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/205 De lijst met werken vindt u in bijlage 08.01
Wat vergunningen betreft is er een onderscheid tussen vergunningen en toelatingen: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/vergunningen/beschermd-onroerend-erfgoed/

Adres: Kraaienneststraat 4
3290 Diest
Referentie: 2017TK0014
Vraagprijs: € 2 500
Type: Woning
Ligging: Stad centrum, Residentieel
Type constructie: Traditioneel
Tuin: Ja
Kindvriendelijk: Ja
Winkel: Ja - op minder dan 500 m
School: Ja - op minder dan 500 m
Snelweg: Ja - op 1000 m tot 1500 m
Bank: Ja - op minder dan 500 m
Ontspanning: Ja - op minder dan 500 m
Restaurant: Ja - op minder dan 500 m

Bereken de notariskosten voor een onroerend goed


tussen € 800,00 en € 1.100,00
tussen en
tussen en

Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.

Abattement bij aankoop in Vlaanderen

Gewoon abattement

Bij de aankoop van een onroerend goed wordt de eerste schijf van 15.000 euro vrijgesteld van registratierechten (= abattement).

Om van het abattement te kunnen genieten, moeten ALLE KOPERS voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Zuivere aankoop (betaling van de prijs in geld, dus bijv. geen ruil ; ook geen uitonverdeeldheidtreding),
 • De koper is een natuurlijke persoon,
 • De aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom,
 • De aankoop betreft een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed (bouwgrond kan van abattement genieten ; een tot woning te verbouwen goed eveneens),
 • Het goed moet gelegen zijn in Vlaanderen,
 • De koper zal zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de woning (in principe binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop ; binnen 5 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden),
 • Geen enkele verkrijger mag, op de datum van de onderhandse aankoopovereenkomst, voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd, noch van een perceel bouwgrond gelegen in België.

Indien er meerdere kopers zijn, mogen deze kopers evenmin reeds gezamenlijk volle eigenaar zijn van de geheelheid van een ander onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot bewoning of van een perceel bouwgrond.

De hierboven vermelde voorwaarden zijn slechts schematisch weergegeven. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te bekomen.

Verhoogd abattement

Indien de aankoop van het onroerend goed die van het gewone abattement kan genieten gepaard gaat met een hypothecaire inschrijving die met het oog op de financiering wordt genomen om het betreffende goed, wordt bijkomend een abattement toegekend van 10.000 euro (indien de aankoop onderworpen is aan het gewone tarief van 10%) of van 20.000 euro (indien de aankoop onderworpen is aan het verlaagd tarief van 5%). Dit bijkomend abattement wordt toegekend bovenop het gewone abattement van 15.000 euro zodat het verhoogde abattement ofwel 25.000 euro bedraagt ofwel 35.000 euro.

Bovenop de voorwaarden van het gewone abattement (zie hierboven), moet een hypotheek worden gevestigd op het aangekocht goed. De hypothecaire inschrijving moet gebeuren binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop of binnen 5 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden.

Het is niet vereist dat alle kopers een hypothecaire inschrijving nemen op het goed.

Bron: www.notaris.be

Bescheiden woning

Mits voldoening aan een aantal voorwaarden, kan men zowel in Vlaanderen als in Wallonië genieten van een verlaagd tarief (klein beschrijf) bij aankoop van een "bescheiden woning". De voorwaarden zijn in de twee gewesten dezelfde, doch het tarief verschilt : 5 % in Vlaanderen, 6 % in Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het verlaagd tarief afgeschaft sinds 1/1/03.

Een bescheiden woning is een woning waarvan het maximaal kadastraal inkomen (K.I.) (vóór indexatie) 745 euro bedraagt (indien u geen, 1 of 2 kinderen ten laste hebt). Dit bedrag wordt verhoogd tot 845 euro indien u 3 of 4 kinderen ten laste hebt, 945 euro indien u 5 of 6 kinderen ten laste hebt of 1.045 euro indien u 7 of meer kinderen ten laste hebt.

De koper moet binnen een termijn van 3 jaar na de aankoop zijn inschrijving nemen in het bevolkingsregister op het adres van het gekochte eigendomen en deze inschrijving moet ononderbroken behouden blijven gedurende 3 jaren.

Op het ogenblik van aankoop mag de koper geen andere eigendommen bezitten.

Deze opsomming is slechts een schematische weergave. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te bekomen.

Bron: www.notaris.be

Abattement bij aankoop in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Bij de aankoop van een onroerend goed wordt de eerste schijf van 60.000 euro vrijgesteld van registratierechten (= abattement).

Het abattement bedraagt 75.000 euro (en niet 60.000 euro) bij aankoop van een woning die is gelegen in de zone aangeduid door het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP).

Om van het abattement te kunnen genieten, moeten ALLE KOPERS voldoen aan de volgende voorwaarden :

 • Zuivere aankoop (betaling van de prijs in geld, dus bijv. geen ruil ; ook geen uitonverdeeldheidtreding),
 • De koper is een natuurlijke persoon,
 • De aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom,
 • De aankoop betreft een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed (bouwgrond kan NIET van abattement genieten ; de aankoop van een gebouw onder het BTW-stelsel kan enkel van abattement genieten indien het een appartement betreft),
 • Het goed moet gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • De koper zal zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de woning (in principe binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop. 3 jaar indien de aankoop een appartement in aanbouw of op plan betreft). De koper zal zijn hoofdverblijfplaats moeten behouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dus niet noodzakelijk in de nieuw aangekochte woning) gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de vestiging van de hoofdverblijfplaats in de nieuwe woning,
 • Geen enkele verkrijger mag, op de datum van de onderhandse aankoopovereenkomst, voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd (een bouwgrond komt niet in aanmerking), noch in België, noch in het buitenland.

Indien er meerdere kopers zijn, mogen deze kopers evenmin reeds gezamenlijk volle eigenaar zijn van de geheelheid van een ander onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot bewoning.

De hierboven vermelde voorwaarden zijn slechts schematisch weergegeven. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te bekomen.

Bron: www.notaris.be