Vitrine
Ik wil huren
Gebruik huidige locatie
Huidige locatie zoeken...
Huidige locatie
Wijzigen

EstateId: 5037990

Te koop : Grond in Schaffen € 141.500

 

AD-Immo

Koningsstraat 53
3970 LEOPOLDSBURG


Versturen...

Contacteer kantoor


* verplicht - ** minstens 1 veld waarmee de makelaar u kan contacteren is verplicht

Drie zeer mooi gelegen bouwgronden voor open bebouwing v/a € 141.500,00/perceel.

Drie goed gelegen bouwgronden op de grens van Limburg en Vlaams-Brabant voor grondgebonden eengezinswoning of zorgwoning. Nevenbestemming (vrij beroep) mag onder voorwaarden.

Eerste 50 meter Woongebied met landelijk karakter en achterliggend Landbouwgebied.

Een uittreksel uit de verkavelingsvoorschriften (zie verkavelingsvergunnning voor alle voorwaarden) voor loten 1 - 3 :
- Hoofdgebouw met twee bouwlagen.
- Bouwlijn op 12 meter uit de as van de weg, in het midden van de voorgevel.
- Conform het verkavelinsplan : voorgevel zie plan, achtergevel op max. 15 meter achter de voorgevellijn en vrijstaande gevels minimaal 3 meter van de perceelsgrens.
- Kroonlijsthoogte ter hoogte van de bouwlijn, gemeten tussen het peil van de as van de weg en de bovenzijde van de kroonlijst, in het midden van de voorgevel, van max. 6 meter bij een hellend dak.
- De gelijkvloers verdieping na de 12 meter bouwdiepte heeft een maximale kroonlijsthoogte van 4 meter en wordt voorzien van een plat dak.
- Het terrein is begroeid met loofbomen en naaldbomen. In de zijtuinstroken dient het max. aan bomen bewaard te blijven. Voor het kappen van de bomen dient er boscompensatie te gebeuren.
- Maximaal behoud van het reliëf.
- Verplicht inpandige autostaanplaats. Geen ondergrondse garages toegestaan ; dient te worden voorzien in het hoofdgebouw.
- Maximale breedte van de toegang tot elk perceel van 5 meter. Inritten en verhardingen dienen beperkt tot het minimum.
- Bijgebouwen max. 40 m².
- Zwembad toegelaten van max. 32 m².

Verkoopprijzen :
LOT 1 : 8a44ca met straatbreedte van 16m91 en 50 m diep : € 141.500,00
LOT 2 : 8a44ca met straatbreedte van 16m89 en 50 m diep : € 141.500,00
LOT 3 : 8a13ca met straatbreedte van 21m10 en 50 m diep samen met LOT 4 : achterliggende grond (Landbouwgebied) achteraan volledig grenzend aan een buurtweg van 50a21ca : € 161.500,00

Adres: Kelbergenstraat 99 rv
3290 Schaffen
Referentie: 2017/04/0015
Vraagprijs: € 141 500
Type: Grond
Beschikbaar vanaf: Bij akte
Bebouwde opp.: 844 m²
Type constructie: Traditioneel

Bereken de notariskosten voor een onroerend goed


tussen € 800,00 en € 1.100,00
tussen en
tussen en

Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.

Abattement bij aankoop in Vlaanderen

Gewoon abattement

Bij de aankoop van een onroerend goed wordt de eerste schijf van 15.000 euro vrijgesteld van registratierechten (= abattement).

Om van het abattement te kunnen genieten, moeten ALLE KOPERS voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Zuivere aankoop (betaling van de prijs in geld, dus bijv. geen ruil ; ook geen uitonverdeeldheidtreding),
 • De koper is een natuurlijke persoon,
 • De aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom,
 • De aankoop betreft een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed (bouwgrond kan van abattement genieten ; een tot woning te verbouwen goed eveneens),
 • Het goed moet gelegen zijn in Vlaanderen,
 • De koper zal zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de woning (in principe binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop ; binnen 5 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden),
 • Geen enkele verkrijger mag, op de datum van de onderhandse aankoopovereenkomst, voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd, noch van een perceel bouwgrond gelegen in België.

Indien er meerdere kopers zijn, mogen deze kopers evenmin reeds gezamenlijk volle eigenaar zijn van de geheelheid van een ander onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot bewoning of van een perceel bouwgrond.

De hierboven vermelde voorwaarden zijn slechts schematisch weergegeven. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te bekomen.

Verhoogd abattement

Indien de aankoop van het onroerend goed die van het gewone abattement kan genieten gepaard gaat met een hypothecaire inschrijving die met het oog op de financiering wordt genomen om het betreffende goed, wordt bijkomend een abattement toegekend van 10.000 euro (indien de aankoop onderworpen is aan het gewone tarief van 10%) of van 20.000 euro (indien de aankoop onderworpen is aan het verlaagd tarief van 5%). Dit bijkomend abattement wordt toegekend bovenop het gewone abattement van 15.000 euro zodat het verhoogde abattement ofwel 25.000 euro bedraagt ofwel 35.000 euro.

Bovenop de voorwaarden van het gewone abattement (zie hierboven), moet een hypotheek worden gevestigd op het aangekocht goed. De hypothecaire inschrijving moet gebeuren binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop of binnen 5 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden.

Het is niet vereist dat alle kopers een hypothecaire inschrijving nemen op het goed.

Bron: www.notaris.be

Bescheiden woning

Mits voldoening aan een aantal voorwaarden, kan men zowel in Vlaanderen als in Wallonië genieten van een verlaagd tarief (klein beschrijf) bij aankoop van een "bescheiden woning". De voorwaarden zijn in de twee gewesten dezelfde, doch het tarief verschilt : 5 % in Vlaanderen, 6 % in Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het verlaagd tarief afgeschaft sinds 1/1/03.

Een bescheiden woning is een woning waarvan het maximaal kadastraal inkomen (K.I.) (vóór indexatie) 745 euro bedraagt (indien u geen, 1 of 2 kinderen ten laste hebt). Dit bedrag wordt verhoogd tot 845 euro indien u 3 of 4 kinderen ten laste hebt, 945 euro indien u 5 of 6 kinderen ten laste hebt of 1.045 euro indien u 7 of meer kinderen ten laste hebt.

De koper moet binnen een termijn van 3 jaar na de aankoop zijn inschrijving nemen in het bevolkingsregister op het adres van het gekochte eigendomen en deze inschrijving moet ononderbroken behouden blijven gedurende 3 jaren.

Op het ogenblik van aankoop mag de koper geen andere eigendommen bezitten.

Deze opsomming is slechts een schematische weergave. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te bekomen.

Bron: www.notaris.be

Abattement bij aankoop in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Bij de aankoop van een onroerend goed wordt de eerste schijf van 60.000 euro vrijgesteld van registratierechten (= abattement).

Het abattement bedraagt 75.000 euro (en niet 60.000 euro) bij aankoop van een woning die is gelegen in de zone aangeduid door het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP).

Om van het abattement te kunnen genieten, moeten ALLE KOPERS voldoen aan de volgende voorwaarden :

 • Zuivere aankoop (betaling van de prijs in geld, dus bijv. geen ruil ; ook geen uitonverdeeldheidtreding),
 • De koper is een natuurlijke persoon,
 • De aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom,
 • De aankoop betreft een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed (bouwgrond kan NIET van abattement genieten ; de aankoop van een gebouw onder het BTW-stelsel kan enkel van abattement genieten indien het een appartement betreft),
 • Het goed moet gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • De koper zal zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de woning (in principe binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop. 3 jaar indien de aankoop een appartement in aanbouw of op plan betreft). De koper zal zijn hoofdverblijfplaats moeten behouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dus niet noodzakelijk in de nieuw aangekochte woning) gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de vestiging van de hoofdverblijfplaats in de nieuwe woning,
 • Geen enkele verkrijger mag, op de datum van de onderhandse aankoopovereenkomst, voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd (een bouwgrond komt niet in aanmerking), noch in België, noch in het buitenland.

Indien er meerdere kopers zijn, mogen deze kopers evenmin reeds gezamenlijk volle eigenaar zijn van de geheelheid van een ander onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot bewoning.

De hierboven vermelde voorwaarden zijn slechts schematisch weergegeven. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te bekomen.

Bron: www.notaris.be